VIDEO GAMES AS A TRAINING OF TOLERANCE TO UNCERTAINTY IN YOUTH

  • Kateryna Milutina
  • Ivan Bobokha
Keywords: tolerance, gender, uncertainty, recreation, video games, computer games

Abstract

The aim of our study was to identify the influence of video games on the tolerance expression of the individual. We used Budner's Intolerance of Ambiguity Scale (IAS), V. Boyko's Diagnostics of Communicative Disposition, V. Boyko's Diagnostics of Communicative Tolerance and psychological interviews.

The study included two stages. At first stage, we applied Budner's IAS and V. Boyko's Diagnostics of Communicative Tolerance to three groups of respondents: persons who do not play video games (36 respondents), players in strategy games (25 respondents) and players in Real Life Role Play games (RPG) (33 respondents). We surveyed 94 respondents aged 19-27 years, 63 male and 31 female. In the second phase of the study, we used a biographical method and interviewed 16 respondents on the impact of body swap games. Video games with a gender role changing of the player will promote the development of communicative tolerance and tolerance for uncertainty. The differences in the total rate of communicative intolerance we founded to be the lowest in the group of body swap players, but players in strategy games were also more communicatively tolerant than those who had no experience with video games at all. The uncertainty tolerance study found no significant differences in tolerance to the undecidability, we found differences according to the Kruskal-Wallis criterion for three unrelated samples and the significance of differences according to the criteria of complexity and novelty (by p ≤ 0.05). Players in strategy games have the highest tolerance for complexity and novelty, and non-players have the lowest. Men have more causes for gaming (9) than women (6) do. Male players more value the content of a game, and for female players are more important to communicate with other players and the opportunity to try on different skins of the characters.

References

Kushner D. (2020). Potracheno. Bespredel'naya istoriya GTA. Legendarnye komp'yuternye igry. Kiev: Fors «Ukraina».
Igrovoe rasstrojstvo Razrabotka i vklyuchenie v MKB-11 https://www.who.int/ru/news-room/spotlight/international-classification-of-diseases
Ilchuk, D.R. Tekliuk, A.I. (2018). Filosofiia komp`iuternykh ihor. Materialy XLVII naukovo-tekhnichnoi konferentsii pidrozdiliv Vinnytskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu (NTKP VNTU–2018). [Elektronne merezhne naukove vydannia]: zbirnyk dopovidei. Vinnytsia: VNTU. 16-21. https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/1/hum_2018_netpub.pdf
Hordiienko A.V. (2017). Kompiuterni ihry ta yikhni pozytyvni psykholohichni efekty. Naukovi zapysky NaUKMA. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota. T. 199. 58-62.
Chaika H. V. (2013). Ohliad osoblyvostei tsinnisnykh oriientatsii korystuvachiv kompiuternoi tekhniky. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii H. S. Kostiuka Natsionalnoi APN Ukrainy. T. X. Ch.1. 302–311.
Kuzikova, S. B. (2018). Tolerantnist do nevyznachenosti: teoretyko-empirychni rozvidky. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Psykholohichni nauky». 1(3). 67-72. https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/326
Barko V. I., Ostapovych V. P. (2019). Ukrainskomovna adaptatsiia opytuvalnyka Badnera dlia vykorystannia v Natsionalnii politsii. Psykholohichnyi chasopys. 2019. № 8. 249–263. 39.
En L.Q., Lan S.S., Tay C.S., Ng G.K. (2011). Understanding users by their D.I.S.C. personality through interactive gaming. Proceedings of HCI. 22. 312–316.
Schutter B.D. (2011). Never too old to play: The appeal of digital games to an older audience. Games and Culture. 6. 2. 155–170.
Kolo K., Baur T. (2004). Zhyttia virtualnym zhyttiam: Sotsialna dynamika onlain-ihor. Mizhnarodnyi zhurnal doslidzhen kompiuternykh ihor. V. 4. s. 1–10.
Zhytnukhyna T.A. (2019). Formyrovanye kommunykatyvnoi tolerantnosty studencheskoi molodёzhy. Vestnyk molodezhnoi nauky. 5 (22). 9.
Published
2021-12-23